شیمیایی و پتروشیمی

تامین تجهیزات ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی

 • تامین قطعات ابزاردقیق و اتوماسیون مانند انواع ترانسمیترها، گیج ها، اکچویتورها، ولوها، پمپ ها، کلیدهای ولتاژ قوی  و ….از برند های معتبر.
 • تامین آنالایزرهای فرایندی مانند:
 • آنالایزرهای گاز  لیزری مورد استفاده در کنترل فرایند FCC
 • آنالایزرهای گاز لیزری مورد استفاده در کنترل فرایند Catalyst Regeneration
 • آنالایزرهای گاز لیزری مورد استفاده در کنترل فرایند

VCM(Ethylene & Acetylene metjod)

 • آنالایزرهای  لیزری H2O و  H2S و …  مورد استفاده در کنترل فرایند های تولید.
 • آنالایزرهای لیزری تعیین خلوص  HCL و  Cl2
 • آنالایزرهای لیزری تعیین نسبت H2:HCl و  HCl:C2H2
 • آنالایزرهای لیزری مورد استفاده در کنترل واحد DeNOx
 • آشکارسازهای آنلاین و پرتابل گازهای سمی و  قابل اشتعال مورد نیاز
 • تامین انواع فلومترهای مورد نیاز
 • تامین انواع آنالایزرهای آنلاین و پرتابل پارمترهای آب و پساب مانند :

DO,EC,PH,BOD,COD,OIL IN WATER,TOC,….

 

تعمیرات و نگهداری

انجام عملیات راهبری و   تعمیرات و نگهداری سامانه های  پایش پیوسته فرایندی و زیست محیطی گاز و غبار ، آب و پساب و …در قالب قراردادهای سالیانه

تعمیرات تخصصی انالایزرهای انلاین ،  فلومترها  و ترانسمیترهای  مورد استفاده در صنایع شیمیایی و پتروشیمی