نیروگاه

تامین تجهیزات ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی

  • تامین قطعات ابزاردقیق و اتوماسیون مانند انواع ترانسمیترها، گیج ها، اکچویتورها، ولوها، پمپ ها، کلیدهای ولتاژ قوی  و ….از برند های معتبر.
  • تامین آنالایزرهای فرایندی مانند:
  • سامانه های پایش پیوسته ی دودکش
  • آنالایزرهای آنلاین نقطه شبنم
  • آنالایزرهای آنلاین اکسیژن
  • تامین انواع فلومترهای مورد نیاز
  • تامین انواع آنالایزرهای آنلاین و پرتابل پارمترهای آب و پساب مانند :

DO,EC,PH,BOD,COD,OIL IN WATER,TOC,….

 

تعمیرات و نگهداری

انجام عملیات راهبری و   تعمیرات و نگهداری سامانه های  پایش پیوسته فرایندی و زیست محیطی گاز و غبار ، آب و پساب و …در قالب قراردادهای سالیانه

تعمیرات تخصصی انالایزرهای انلاین ،  فلومترها  و ترانسمیترهای  مورد استفاده در نیروگاه ها