سیمان

تامین تجهیزات ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی

  • تامین قطعات ابزاردقیق و اتوماسیون مانند انواع ترانسمیترها، گیج ها، اکچویتورها، ولوها، پمپ ها، کلیدهای ولتاژ قوی  و ….از برند های معتبر.
  • تامین آنالایزرهای فرایندی مانند:
  • آنالایزرهای O2,CO پری هیتر
  • آنالالایزر آنلاین و پرتابل سر کوره دوار
  • آنالایزرهای گاز و غبارسنج های خروجی دودکش
  • دماسنج های مادون قرمز پرتابل و آنلاین
  • آشکارسازهای پرتابل و آنلاین گازهای سمی و قابل اشتعال
  • تامین انواع فلومترهای مورد نیاز
  • تامین انواع آنالایزرهای آنلاین و پرتابل پارمترهای آب و پساب مانند :

DO,EC,PH,BOD,COD,OIL IN WATER,TOC,….

 

تعمیرات و نگهداری

انجام عملیات راهبری و   تعمیرات و نگهداری سامانه های  پایش پیوسته فرایندی و زیست محیطی گاز و غبار ، آب و پساب و …در قالب قراردادهای سالیانه

تعمیرات تخصصی انالایزرهای انلاین ،  فلومترها  و ترانسمیترهای  مورد استفاده در صنایع سیمان